اطلاعات تماس

آدرس:استان خراسان رضوی-مشهد-بلوار دانشجو-دانشجوی ۱۲-پلاک ۴۴ – طبقه همکف

تلفن همراه:۰۹۳۸۰۶۴۹۸۳۶

تلفن: ۳۸۹۱۱۶۰۰ -۰۵۱  و ۳۸۶۶۵۳۰۸ – ۰۵۱

فکس:۳۸۶۹۶۰۰۶ -۰۵۱

ایمیل: info@pbme.ir