تاریخچه

 شرکت پویندگان طب رضوی در شهریور ماه 1389 در شهرستان مشهد تاسیس گردید.این شرکت با هدف انجام خدمات آموزشی در زمینه های مختلف مهندسی پزشکی و همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی به مراکز درمانی ایجاد شد.

در این راستا شرکت پویندگان طب رضوی در تاریخ 18/04/1391 به عنوان شرکت دانش بنیان ، با تولید دستگاه بیوفیدبک GSR به عضویت پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی درآمد.

همچنین در تاریخ 01/12/91 پس از خرید تجهیزات کنترل کیفی لازم و پیاده سازی استانداردهای مربطه موفق به اخذ مجوز کنترل کیفی(کالیبراسیون) از اداره کل تجهیزات پزشکی گردید.

و در سال 1392 این شرکت ، مجوز تاسیس آموزشگاه  پویندگان طب رضوی را از اداره کل فنی و حرفه ایی استان خراسان رضوی اخذ نمود.که این مهم پس از تجهیز گسترده و پیاده سازی استانداردهای لازم در این زمینه و تحت نظارت بازرسان اداره کل فنی و حرفه ایی صورت پذیرفت.

آموزش، تعمیرات و عیب یابی، کالیبراسیون و کنترل کیفی دستگاهها و تجهیزات پزشکی