کلاسهای آموزشی

1-دوره های کالیبراسیون (کنترل کیفی)  تجهیزات پزشکی (مشخصات دوره)

کالیبراسیون

 

 

 

 

 

 

2-دوره های تعمیرات یونیت دندانپزشکی و تجهیزات مرتبط (مشخصات دوره)

 

یونیت

 

 

 

 

 

 

 

3-دوره های تعمیرات تجهیزات عمومی بیمارستانی پزشکی (مشخصات دوره)

تعمیر تجهیزات بیمارستانی

 

 

 

 

 

 

 

4-دوره های اعتبار بخشی و بهبود کیفیت در واحد مهندسی پزشکی (مشخصات دوره)

اعتبار بخشی

 

 

 

 

 

 

 

 

4-دوره های کار با تجهیزات مراقبت از پوست و مو (Skin Care) (مشخصات دوره)

میکرودرم مراقبت از پوست

میکرودرم مراقبت از پوست

آموزش، تعمیرات و عیب یابی، کالیبراسیون و کنترل کیفی دستگاهها و تجهیزات پزشکی